Vaughans - Aberystwyth

Vaughans - Aberystwyth

30 Eastgate Street, Aberystwyth
SY23 2AR

Tel: 01970617955

aber@vaughans.co.uk

Opening Times

Monday 09:00-17:30
Tuesday 09:00-17:30
Wednesday 09:00-17:30
Thursday 09:00-17:30
Friday 09:00-17:30
Saturday 09:00-17:30
Sunday Closed

Same day and next day delivery to..

We deliver on the same day and next day from our Aberystwyth store to the following towns and villages. Please call us on 01970617955 for details

A
Aberaeron
Aberarth
Aberffrwd
Aber-meurig
Aberporth
Aberystwyth
Allt y Blacca
B
Bethania
Bettws Bledrws
Betws Ifan
Beulah
Blaenplwyf
Blaenporth
Borth
Bow Street
Bronant
Brongest
Brynhoffnant
Bwlchllan
C
Caerwedros
Capel Bangor
Capel Betws Leuci
Capel Dewi
Capel Seion
Cardigan
Cei Bach
Cellan
Cenarth
Chancery
Ciliau Aeron
Comins Coch
Commin Capel Betws
Cribyn
Cross Inn
Cwm Rheidol
Cwm Ystwyth
Cwmann
Cwmbrwyno
Cwmerfyn
Cwmsychbant
Cwmsymlog
Cwmtudu
Cwrtnewydd
D
Devil’s Bridge
Dihewyd
Drefach
E
Elerech
F
Felin Fach
Ferwig
Ffair Rhos
Ffaldybrenin
Ffoshelyg
Ffostrasol
Ffosyffin
Furnace
G
Gilfachreda
Goginan
Gors Goch
Gwbert
H
Henllan
Horeb
L
Lampeter
Llanarth
Llanbadarn Fawr
Llanddewi Brefi
Llandysul
Llanfair Clydogau
Llanfihangel y Creuddyn
Llangorwen
Llangranog
Llangwyryfon
Llangybi
Llanilar
Llanon
Llanrhystud
Llansantffraid
Llanwenog
Llanwnnen
Llanybydder
Llechryd
Llwyncelyn
M
Monachty
Mwnt
Mydroilyn
N
Nanternis
New Quay
Newcastle Emlyn
O
Oakford
P
Penparc
Penparcau
Penrhyn-coch
Pentregat
Penuwch
Pen-y-garn
Pisgah
Plwmp
Pont rhyd y groes
Pontrhydfendigaid
R
Rhyd Rosser
Rhydfelin
Rhydlewis
Rhydypennau
S
Sarnau
Silian
Strata Florida
Synod Inn
T
Talgarreg
Tal-y-bont
Temple Bar
Trawsgoed
Trefenter
Tregaron
Tresaith
Troed y Rhiw
V
Velindre
W
Wallog
Y
Ysbyty Ystwyth
Ystrad Aeron
Ystrad Ffin
Ystrad Meurig
Ystumtuen